Børn, unge og familieliv

Previous
Next

Tidlig, hurtig og rigtig indsats 

Alle børn har ret til en tryg barndom, derfor skal vi have fokus på den tidlige, hurtige og rigtige indsats!
Jeg vil fortsat arbejde for en høj kvalitet og gode normeringer i dagtilbud, SFO , Klubber og skoler.
Alle har ret til en god og værdig sagsbehandling, derfor skal vi fortsætte indsatsen med en høj kvalitet og den Styrket Borgerdialog.

Siden 2018 har jeg som Formand for Børneudvalget i Køge Kommune arbejdet for at alle børn kunne få en tryg opvækst ved bl.a. at fokusere min indsats om at:

 • Sikre en tidlig, hurtig og rigtig indsats for vores mest udsatte borgere
 • Sikre en højere kvalitet i sagsbehandlingen for vores udsatte og handicappede borgere
 • Øge kvaliteten i vores dagtilbud med:
  – Et godt fagligt niveau blandt personalet (Gode muligheder for efter- og videreuddannelse)
  – Bedre normeringer (Fokus på BUPLs anbefalede minimumsnormeringer hvor ledelse mv. holdes udenfor)
  – Forbedret fysiske rammer (læringsrum) både indendørs og udendørs
  – Tryghed i ansættelse

En tryg barndom er mere end et godt dagtilbud! 
Det handler også om, at man som familie, kan leve det liv, man drømmer om med trygge og gode fælleskaber.
Måske har man et særligt behov, eller en funktionsnedsættelse, hvor man har brug for hjælp. 

Når man rækker hånden ud efter hjælp i det offentlige, skal der være tid og plads til at opbygge en ordentlig, respektfuld og tillidsbaseret relation til den socialrådgiver, der er ansvarlig for sagsbehandlingen i de til tider meget komplekse sager. 

At få hjælp, skal ikke være en kamp mod kommunen, men et meningsfyldt samarbejde, der fokuserer på muligheder og løsninger fremfor begrænsninger.  

I samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, har Køge Kommune arbejdet målrettet med at øge kvaliteten på dette område, så borgerens retssikkerhed er i fokus. Dette arbejde, vil jeg meget gerne have lov til at fortsætte og videreudvikle.

Uanset hvad, så vil jeg arbejde for at Køge Kommune er et godt og trygt sted at bosætte sig i – uanset alder!

Nedtælling til valgdagen: Husk at stemme personligt!

Days
Hours
Minutes
Seconds