SFO, klubber og Folkeskole

SFO, klubber og fritidsaktiviteter, skal prioriteres!

Det er velkendt, at det motiverer og stimulerer at gøre og være noget sammen med andre.
Derfor skal vi styrke kvaliteten i vores SFO’er og klubtilbud ved at sikre bedre normeringer, så vi kan tilbyde vores børn og unge et trygt sted i deres nærmiljø, hvor de kan dyrke deres nysgerrighed inden det interesseområde, der efterspørges. 

Behov ændrer sig, derfor skal vi løbende tilpasse vores SFO’er og klubber og fritidsaktiviteter, så de tiltrækker og udvikler vores børn og unge, som et kvalificeret alternativ til usunde fællesskaber.

Det betyder at:

  • Alle børn og unge skal opleve at være en del af et trygt fællesskab med plads til forskellighed
  • Alle børn og unge skal have kammerater og venner i forpligtende fællesskaber.

Den Gule Hal er et super godt eksempel på at Ungdomsklubben kan være en aktiv og populær medspiller i de unges liv.
Derfor vil jeg arbejde konstruktivt for, at der i dialog med brugerne, findes en god og fremtidssikret alternativ løsning, når den gule hal nedlægges. 

 

Folkeskolen

Siden jeg blev valgt til Byrådet i 2018, har jeg  i skoleudvalget arbejdet for at sikre de bedst mulige vilkår, for at Folkeskolen kan udvikle livesduelige børn.

I Socialdemokratiet går vi ind for et varieret udbud af skoler med forskellige profiler og visioner.
Det gælder uanset om de er kommunale eller private.

Vi har bl.a. arbejdet for og opnået:

  • At få lejrskolen tilbage i Folkeskolen.
  • Større gennemsigtighed i den økonomiske tildeling
  • Bedre faglokaler
  • Fokus på normeringen i klasselokalet – uanset klassetrin.
  • Ordentlige arbejdsforhold for alle  undervisere og pædagoger

Science center/Learning lab

Samarbejdet mellem skolen og det omkringliggende samfund, er med til at skabe sammenhængskræft. Derfor skal vi turde tænke i nye baner i forhold til at åbne skolen op ved at skabe et veludstyret og moderne science center/learning lab, hvor man kan have adgang til nogle af de muligheder, der ikke vil være muligt at anskaffe til hver enkel skole. Det kan være indenfor robot- og automatisering, Medico eller Sundhedsinnovation.
Det vigtigste er, at det er relevant og interessant for både elever og det samfund, der er snart bliver fremtid.

Nedtælling til valgdagen: Husk at stemme personligt!

Days
Hours
Minutes
Seconds