Politiske mærkesager

Previous
Next

BØRN, UNGE & FAMILIELIV

Alle børn har ret til en tryg barndom, derfor skal vi have fokus på den tidlige, hurtige og rigtige indsats! Jeg vil fortsat arbejde for en høj kvalitet og gode normeringer i dagtilbud, SFO , Klubber og skoler. Alle har ret til en god og værdig sagsbehandling, derfor skal vi fortsætte indsatsen med en høj kvalitet og den Styrket Borgerdialog. Klik på billedet og læs mere....

GRØN OMSTILLING & BÆREDYGTIGHED

Grøn omstilling og bæredygtighed

Vi skal passe godt på vores klode, derfor skal vi forlæns ind i den grønne omstilling og være velforberedte. Vi skal tænke i alternative muligheder og løsninger, men også være modige og ambitiøse i vores beslutninger. Klik på billedet og læs mere....

TRYGT & AKTIVT SENIORLIV

Fællesskaber forebygger ensomhed, derfor skal vi samarbejde med alle frivillige foreninger, der giver god mulighed for at få et godt og aktivt seniorliv af god kvalitet. Vi er alle en ressource uanset alder og førlighed. Derfor skal det være trygt at blive ældre I Køge kommune. Vi skal have seniorvenlige boliger i alle områder af kommunen, så man kan blive i sit lokale område. God, værdig og tryg sagsbehandling, hvor der er fokus på, at borgeren forstår sin situation, sine muligheder og inddrages konstruktivt i beslutninger. Klik på billedet og læs mere....

handshake

ERHVERV & TURISME

Et godt og velfungerende Erhverv & Turisme er et væsentlig grundlag for kommunens velfærd. Derfor vil jeg arbejde for et tæt samarbejde med erhvervslivet og skabe gode rammer for deres udvikling og vækst. Det betyder bl.a. at vi skal sikre en stærk, hurtig og effektiv dialog, samt en kortere byggesagsbehandling.
Klik på billedet og læs mere....

SFO, KLUBBER & FOLKESKOLER

Høj kvalitet i SFO, Klubber, Folkeskoler, herunder ordentlige normeringer og sunde og velholdte bygninger er væsentlige forudsætninger for læring og at der kan opstå gode fællesskaber. Et helt nyt Sciencelab/innoationlab skal styrke samarbejdet mellem skolen og det omkringliggende samfund. Vi skal turde tænke i nye baner i forhold til at åbne skolen op og få ny viden. Klik på billedet og læs mere....

Cykel2

CYKELSTI OG SIKRE TRAFIKFORHOLD

Cykelstier binder kommunen sammen og skaber sammenhæng. Samtidig bidrager til de til øget sundhed. Vi skal have fokus på trafikforbedrende forhold på tværs af kommunen. Klik på billedet og læs mere....

Days
Hours
Minutes
Seconds