Politiske mærkesager

Previous
Next
BØRN, UNGE & FAMILIELIV

BØRN, UNGE & FAMILIELIV

Gode normeringer i både dagtilbud, SFO, klubber og skoler. Styrke inklusion, så alle har mulighed for at indgå i gode fællesskaber. Alle er en ressource, så sammen skal vi at gøre handicap mindre. God og værdig sagsbehandling med fokus på den styrket borgerdialog.
Klik på billedet og læs mere....

GRØN OMSTILLING & BÆREDYGTIGHED

GRØN OMSTILLING & BÆREDYGTIGHED

Vi skal forlæns ind i den grønne omstilling og være velforberedte. Vi skal sikre en social balance, så alle er trygge ved omstillingen. Flere offentlige ladestandere til elbiler. Fokus på bæredygtighed i alle indkøb og anskaffelse fra byggerier til kontorartikler.
Klik på billedet og læs mere....

handshake

ERHVERV & TURISME

Et godt og velfungerende Erhverv & Turisme er et væsentlig fundament for kommunens velfærd. Tæt samarbejde med erhvervslivet - både de etablerede og iværksættere og nye virksomheder. Stærk, hurtig og effektiv dialog samt kortere byggesagsbehandling. På forkant med virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft i tæt samarbejde med Campus Køge. Klik på billedet og læs mere....

school-child-fun-green-water-glasses-1428409-pxhere.com

SFO, SKOLER & KLUBBER

Høj kvalitet i SFO, Klubber, Folkeskoler, herunder ordentlige normeringer og sunde og velholdte bygninger er væsentlige forudsætninger for at der kan opstå gode fællesskaber. Et helt nyt Sciencelab/innoationlab skal styrke samarbejdet mellem skolen og det omkringliggende samfund. Vi skal turde tænke i nye baner i forhold til at åbne skolen op og få ny viden. Klik på billedet og læs mere....

ÆLDRE_PÅ_CYKEL

TRYGT & AKTIVT SENIORLIV

Fællesskaber forebygger ensomhed, derfor skal vi samarbejde med alle frivillige foreninger. Vi skal have seniorvenlige boliger i alle områder af kommunen, så man kan blive i sit lokale område. God, værdig og tryg sagsbehandling, hvor der er fokus på, at borgeren forstår sin situation, sine muligheder og inddrages konstruktivt i beslutninger. Klik på billedet og læs mere....

Cykel2

CYKELSTI OG SIKRE TRAFIKFORHOLD

Cykelstier binder kommunen sammen og skaber sammenhæng. Samtidig bidrager til de til øget sundhed. Vi skal have fokus på trafikforbedrende forhold på tværs af kommunen. Klik på billedet og læs mere....

Days
Hours
Minutes
Seconds